Razvojni oddelek ali oddelek s prilagojenim programom

V oddelek so vključeni otroci, ki so v skladu z odločbo ZRSŠ usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Maksimalno število otrok v oddelku je 6. Za vsakega vključenega otroka je pripravljen individualiziran program. V razvojnem oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop kot v rednem oddelku vrtca in s tem tudi za individualizacijo, tj. prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku (njegovim zmožnostim, trenutnemu interesu, počutju …). Razvojni oddelek sodeluje tudi z rednimi oddelki. Dostop do oddelka je urejen s klančino. Ime našega oddelka je Miške. Imamo se preprosto čudovito in se redno povezujemo tudi z otroki iz ostalih skupin.