Sodelovanje v projektu Sobivanje

 

 

V mesecu februarju smo izdelali sliko na temo Spodbujamo prijateljstvo. Otroci so spoznavali svoje omejitve in meje sprejemljivega obnašanja tako, da niso omejevali druge ter, da so doživljali vrtec kot okolje v katerem so se potrjevali kot posamezniki in so imeli možnost razvijati občutek za sodelovanje.
Junija nas je Društvo Sobivanje - društvo za trajnostni razvoj obvestilo, da smo bili izbrani med nagrajence in tega smo bili zelo veseli. Nagrade smo razdelili med vse sodelujoče otroke.
Čestitke vsem otrokom skupine Kužki..
Za enoto Sežana: Katja Požar in Petra Gomezel