Pri Zajčkih se dobro počutimo

V skupini Zajčki skrbimo za zdravje in dobro počutje otrok, saj je le-to osnovni pogoj za uspešen razvoj.
Ob pesmicah Moje roke, AAA to je glava, Pika, pika, pikica…, otroci spoznavajo svoje telo (telesno shemo) in spodbujamo jih k različnim oblikam komunikacije.
Izdelali smo tabelo s sličicami, preko katere se seznanjajo s čustvi vesel / žalosten. Spodbujamo jih k izražanju občutka ugodja in neugodja.
Seveda nismo pozabili na zdrav življenjski slog. Otroke navajamo na redno in pravilno umivanje rok s primerno toplo vodo. Skrbimo za hidracijo telesa, navajamo jih, da ne jedo vroče hrane in da je primerna obleka bistvenega pomena, da se dobro počutijo.
Preko igre pri otrocih razvijamo spretnosti pri hoji, ravnotežju, pri prostorski orientaciji, krepimo njihovo samozavest, razvijamo koordinacijo rok in nog ter splošno gibljivost.


Tjaša Palčič Kukanja in Bojana Ivančič