Red je vedno pas pripet

Pasavček nas je opozoril na pravilno in varno obnašanje v prometu. Postavil nam je uganke, s pomočjo katerih smo prepoznali prometne znake. Z otroki se je pogovarjal o pravilni hoji po pločniku in prečkanju ceste. Opomnil nas je, da ne smemo za žogo, balonom na cesto. Otroci so mu povedali, da moramo biti v avtu privezani, da ne zletimo v šipo. Pa še mamice in tatkoti dobijo kazen, če nismo privezani.
Najbolj zanimiv pa je bil poskus, ko smo vrgli na tla jajce v čeladi, ki je ostalo celo.

Za enoto Sežana Leonida Grgič Bizjak