Bralni palček v vrtcu Sežana

Branje otroke neposredno povezuje z razvojem bralnih navad in bralne kulture. Ob vsebini slikanice otrok doživlja ugodje, veselje, zabavo in pridobiva pozitiven odnos do literature. Uči se samostojno pripovedovati in si širiti besedišče.
V letošnjem letu so nam v knjižnici za pričetek bralnega palčka knjižničarki zaigrali igrico “ Prvi april,” ter predstavili potek bralnega palčka in pripravili pester seznam ustreznih slikanic med katerimi so otroci in starši izbrali tisto ki jim je bila najbolj všeč.
V vrtcu so otroci ob ilustracijah s svojimi besedami pripovedovali vsebino slikanice svojim sovrstnikom ali pa samo strokovnim delavkam. Za bralnega palčka so povedali vsebino dveh slikanic in eno deklamacijo. Ob zaključku so prejeli pohvalo, spomin na svoj trud in sodelovanje.
Pri tem imajo pomembno vlogo tudi starši, saj prav oni spodbujajo otroke k branju in pripovedovanju v predšolski dobi.

Za enoto Sežana, Irena Besednjak in Mateja Berce