Kulturne vezi - otroci in mi

V počastitev slovenskega kulturnega praznika nas je v četrtek, sedmega februarja, obiskala ga. Marija Godnič. Z lutko nam je ob projekciji predstavila zgodbico Vranček se uči lepega vedenja.

Z njenim čarobnim glasom je k poslušanju pritegnila vse otroke. Naša vzgojiteljica Urška Jazbec pa nam je oblečena v gorenjsko narodno nošo, ubrano zapela himno - Zdravljico. Po končani predstavi so otroci simbolično odvezali trak in s tem otvorili razstavo, ki bo vsem na ogled še cel teden.

Otroci so s pomočjo staršev od doma prinesli svojo najljubšo slikanico ali knjigo. Skupaj smo jih nato v skupini prelistali, prebrali in jih razstavili pred igralnicami po celem vrtcu.

Naš glavni cilj je bil otroke seznaniti s kulturnim vedenjem in jih naučiti živeti in izražati se v različnih okoljih (družabnih srečanjih, v vrtcu, prostem času, igri in zabavah). V ta namen smo strokovne delavke otroke stare od 3 do 4 let povprašale o tem, kako pravilno ravnamo s knjigo, kulturnem vedenju v vrtcu in pri jedi, v gledališču, knjižnici in na razstavi. Njihove izjave smo zabeležile in jih pritrdile na panoje.

Najmlajše otroke v starosti od 1-2 let pa je v skupinah obiskala lutka- vranček ki jih je spodbujala k uporabi vljudnostnih izrazov.

Za enoto Lehte: Mojca Može-Škapin in Mirjam Štrukelj