Skrb za zdravje pri Čebelicah

Tudi mi, najmlajši sodelujemo v projektu društva Sobivanje. Podprojektu Živim zdravo se posvečamo celo šolsko leto.

V septembru je naša skupina štela devet otrok, starih od 11 mesecev do leta in pol, do januarja pa se nam je pridružilo še pet otrok, vsi po dopolnjenem 11 mesecu starosti. Veliko časa sva posvetili gibanju, navajanju otrok na raznovrstno hrano ter spodbujanju k sodelovanju pri umivanju s pomočjo odraslega.

 

Naši dnevi so gibalno pestri. Nekateri otroci niso še bili samostojni pri hoji, zato sva jim za motivacijo ponudili različne izzive. Že samo pohištvo v igralnici omogoča otrokom oporo pri hoji, vendar so nekateri potrebovali še dodatno spodbudo. Ponudili sva jim lesene vozičke ob katerih so se počutili varne pri hoji ter veliko gimnastično žogo. Vsakodnevno razgibavanje popestrimo z glasbo, petjem, plesom, rajalnimi igrami, bibarijami, ki vključujejo gibalne izzive ter akcijskimi igricami. Spomladi so že vsi samostojni pri hoji in se že uspešno navajamo na hojo z vrvico. Včasih nekateri zavračajo hojo z vrvico, a le kratek čas, saj ob izvajanju koračnice:

Ena, dva, ena, dva,

kdo korakati že zna?

Deklic pet, dečkov pet,

Pa je skupaj že deset.

 in ponavljanju le te kaj hitro pozabijo na slabo voljo in že smo na cilju. Enkrat tedensko obiščemo večnamenski prostor, kjer jim pripraviva različne gibalne dejavnosti. Iz oblazinjenih elementov jim pripraviva vsakokrat drugačen poligon (klančina, vzpetina, izboklina, vboklina, stopnice,...). otroke spodbujava, jih usmerjava ter opozarjava na lastno varnost in varnost ostalih otrok. Otroci, ki so imeli na začetku težave pri premagovanju ovir, so sedaj pri tem samostojni. Potrebovali so samo malo več spodbude in časa. Spodbudili sva jih tudi s tem, da sva na koncu poligona postavili vedro v katero so nosili mehke žoge, ki sva jih raztresli po prostoru. Nekateri otroci so raje praznili vedro, nič za to, samo da so premagovali ovire. Žoge ali balone pa skoraj vsakodnevno ponudiva otrokom. Rojstne dni praznujemo tudi v znamenju gibanja. Otrokom napihneva balone in jim predvajava glasbo, vsakokrat drugačno in otroci se v sproščenem vzdušju ustvarjalno gibajo, tako sami kot v parih in manjših skupinah. Tako izvajani rojstni dnevi tudi spodbujajo in krepijo prijateljske vezi med otroki. Včasih, večinoma v deževnih dneh, igralnico spremenimo v plezalnico in že je tu zdrava zabava.  Veliko časa namenimo tudi bivanju na prostem, tako na igrišču, kot tudi v atriju, odvisno od vremena. Dvakrat letno sva načrtovali in izvedli gibalno popoldne s starši. Jeseni smo v večnamenskem prostoru v labirintu premagovali ovire, spomladi pa na igrišču vrtca. Obe srečanji sta bili številčno zelo obiskani. 

Za zdravje poskrbimo tudi z navajanjem na raznovrstno in zdravo prehrano. Na našem jedilniku je veliko raznovrstne hrane, zelenjave in sadja. Ob vstopu v vrtec so bili nekateri otroci navajeni na miksano hrano. Postopno sva jih navajali na umirjeno prehranjevanje, na sedenje pri mizi z uporabo žlice in na hrano v koščkih. Večina otrok zdaj je raznovrstno hrano, tako zelenjavne juhe, enolončnice, kot tudi trdo hrano. Vsakodnevno jim za dopoldansko malico ponudiva različno sadje, ki ga imajo zelo radi. Večkrat na dan pa imajo možnost pitja nesladkanega čaja ali vode. Vsi otroci pijejo iz skodelice, večina samostojno, brez polivanja. Stekleničke, ki so jih imeli ob vstopu v vrtec vsi, so zamenjali kozarčki.

Za zdravje poskrbimo tudi tako, da jih spodbujava k sodelovanju pri umivanju s pomočjo odraslega. Zdaj že vedo, da se umivamo pred in po jedi, po prihodu iz igrišča ali atrija in še kdaj vmes. Nekaj otrok naju že opozori, ko so roke umazane.

Za zagotavljanje zdravega razvoja pa je potreben tudi popoldanski počitek, v tej starosti otrok takoj po kosilu, tudi dve uri ali več. Poskrbiva, da ima vsak otrok možnost počitka glede na individualno potrebo.

Postavljanje temeljev za nadaljnji zdrav razvoj je zelo pomembno. V sodelovanju s starši lahko veliko naredimo za naše najmlajše in jim predstavimo gibanje za zdravje kot zabavno in prijetno izkušnjo, da jim bodo v bodoče novi gibalni izzivi vedno predstavljali zabavo, zdravje, srečo, druženje in spodbudo za naprej.

Za enoto Lehte: Jelka Orel in Stanka Tratnik