Živimo zdravo

V letošnjem šolskem letu smo se v naši skupini Medvedki odločili za projekt Živimo zdravo.

Ta se deli na tri podprojekte: Zdrava prehrana, Šport in Higiena. Zavedamo se, da se vedno več ljudi sooča s prekomerno telesno težo, zato želimo otroke in starše ozavestiti z zdravim načinom življenja.

Živimo v času, za katerega je značilen vse bolj sedeč življenjski slog. Gibanje je vsekakor eno najpomembnejših področij, ki nam zagotavlja kakovostno življenje. Številne sodobne raziskave dokazujejo, da predstavlja redna gibalna aktivnost v otroštvu izjemno pomembno razvojno spodbudo. Hkrati je koristna za krepitev in varovanje zdravja ter ohranja primerne ravni telesne pripravljenosti. Ker je obdobje otroštva ključno pri oblikovanju navade za vseživljenjsko gibalno aktivnost, je potrebno pravočasno poskrbeti, da se bodo otroci navajali na aktiven in zdrav življenjski slog. V našo skupino smo vključili vsakodnevno jutranje športanje. Želela sem, da jim to postane del rutine, tako kot je to umivanje rok ali hranjenje.

Športamo na različne načine:

  • z razteznimi vajami,
  • z izvajanjem joge za otroke,
  • z uporabo raznih Fit aktivnih stimulacij,
  • z izvajanjem raznih Fit Gibalno-didaktičnih iger.

Vaje izvajamo v igralnici, na hodniku, Fit kotičku, telovadnici in na prostem. Uporabljamo različne športne pripomočke, odpadni material in domišljijo. Redno hodimo na svež zrak.

Najina naloga je zagotoviti otrokom čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, ki so osnova kasnejšim gibalnim vzorcem. Zavedava se, da kar zamudimo v najzgodnejšem razvojnem obdobju, se kasneje težko nadomesti. Lahko rečeva, da so se otroci veliko naučili in kar je najbolj pomembno, ob tem zelo uživali.

Veva pa, da samo gibanje ni dovolj za zdravje, uživati moramo zdravo prehrano in pijačo. Otroke sva navajali na uživanje raznovrstne prehrane, predvsem sadja. Vsakodnevno nam je na voljo sadna malica in nesladkana pijača. Jeseni smo V okviru sklopa Mala miška in veliko rdeče jabolko, spoznavali jesensko sadje, izrezovali iz časopisnih revij, razvrščali in zalepili na plakate. Naučili smo se deklamacijo Jabolko in pregovor Eno jabolko na dan, prežene zdravnika stran. Otroci radi uživajo sadje, najraje jabolka in grozdje. Za zdravje skrbimo tudi s Fit Hidracijo, kar pomeni uvajanje pitja v času pedagoškega procesa. Otroci imajo vedno na dosegu roke vodo. Na mizi je pladenj s plastičnimi lončki. Vsak lonček je postavljen na znak, ki ga ima otrok. Tako pije vsakokrat, ko čuti potrebo po tem. Zadostna oskrba telesa s tekočino preprečuje dehidracijo in ohranja zadostno potrebo z vodo, saj je ta nujna za normalno delovanje telesa v mirovanju, kaj šele v primeru psiho-fizičnih obremenitev.

V mesecu januarju smo imeli sklop Živim zdravo, katerega cilj je bil spoznavanje svojega telesa, zdravega in varnega načina življenja. Preko različne literature in simbolne igre so otroci spoznavali zdrav in varen način življenja, delo zdravnika in medicinske sestre. Urili so se v rokovanju z zdravniškimi pripomočki, jih poimenovali in skrbeli zanje. Spoznali so nove besede kot so: stetoskop, pacient, čakalnica, zdravstvena izkaznica, injekcija, recept, povoj, lekarna, angina, bacili … Naučili so se deklamacijo Bacili, pogovorili smo se kaj so bacili, kje se nahajajo, kaj se zgodi, če zaidejo v naše telo in kako to preprečimo. Tako smo ugotovili, zakaj je pomembno da: umivamo roke, prislonimo roko kadar kašljamo ali kihnemo, robček odvržemo v smeti, ko obrišemo nos, obiščemo zdravnika kadar zbolimo. Nad simbolno igro Zdravnik so bili otroci zelo navdušeni. Na začetku sva se s sodelavko vključevali v samo igro, zato da sva otrokom pokazali kakšna je vloga pacienta, zdravnika in medicinske sestre, kako poteka komunikacija med njimi, kako se uporablja zdravniške pripomočke ter vljudnostne izraze. Preko igre so otroci premagovali strah pred zdravnikom, se vživeli v vlogo pacienta, zdravnika, medicinske sestre in skrbeli drug za drugega. Izdelali smo zdravstvene izkaznice. Naučili smo se pesem Dežek trka (J. Bitenc). Za konec pa nas je obiskala še medicinska sestra. Otroci so jo lepo sprejeli, tudi sama je bila navdušena nad znanjem, ki so ga otroci že usvojili. Najprej nam je predstavila svoj poklic, pripomočke in kako se z njimi rokuje. Nato so jo otroci povabili v naš Zdravniški kotiček, kjer so jo vključili v igro Zdravnik. Zapeli so ji pesem Dežek trka (J. Bitenc), imeli smo se zelo lepo. V tem mesecu so se otroci naučili, kako lahko sami poskrbijo za svoje zdravje in sovrstnika.

Če vse skupaj povzameva in otroke vprašava: »Otroci, kaj moramo narediti, da bomo zdravi?« Bova dobili odgovor: »Moramo telovadit, jesti sadje, piti vodo in umivati roke.« Upava, da sva s sodelavko otrokom dali dobre temelje za zdrav življenjski slog.

Za enoto Lehte: Lela Smiljanić in Karmen Kastelic Pipan