Enota Senožeče

V enoti Senožeče Vrtca Sežana delujejo tri skupine otrok, ena skupina prvega starostnega in dve skupini drugega starostnega obdobja.

Vas Senožeče nam z bogato stavbno kulturno dediščino in čudovito naravo v neposredni bližini vrtca nudi veliko možnosti za igro, raziskovanje in učenje. Veliko možnosti za izvajanje dejavnosti na prostem, tako načrtovanih kot tistih spontanih, nam omogoča tudi dobro opremljeno igrišče vrtca z veliko teraso.

Vrtec je umeščen  v novejši del vasi, kjer v sosednji stavbi deluje podružnična Osnovna šola Senožeče. Dobro sodelovanje na mnogih ravneh omogoča otrokom blag prehod v iz vrtca v šolo.

Ob zavedanju, da je gibanje osnovna otrokova potreba, vsakodnevno koristimo odlične pogoje za  športne dejavnosti, ki nam jih nudita dvorana Rudolfa Cvetka ter manjša šolska telovadnica.

V Senožečah imamo tudi pravo zimo, ki nam vsaj enkrat v letu natrosi snega. Takrat dneve načrtujemo in izpeljemo na prostem z igro na snegu, pohodi po zasneženem gozdu in sankanjem.

Dostopnost