Vrtec Komen stoji ob neposredni bližini osnovne šole, nekoliko odmaknjen od naselja Komen, v naravnem okolju, kjer imajo otroci možnost nenehnega stika z okoljem in možnost spoznavanja le-tega.
Septembra 2013 smo se vsi razveselili temeljite prenove in dozidave prvotne stavbe, v kateri je vrtec deloval vse od leta 1977, ko je bil zgrajen s samoprispevkom občanov vasi Komen, Divči, Sveto in Preserje. Sedaj pa ga obiskujejo otroci iz bistveno več okoliških vasi.
Z obnovo smo pridobil dve novi igralnici in večnamenski prostor, katerega smo najbolj veseli, vsaka igralnica pa ima še pokrito zunanjo teraso.
Pod isto streho tako bivajo otroci v petih oddelkih in z njimi strokovne delavke.
Ker se zaposleni v vrtcu zavedamo svoje naloge in vključevanja v okolje, skušamo otrokom nuditi različna znanja in jim predstaviti svet odraslosti na njim primeren način. Svoj program bogatimo tako, da vabimo zunanje sodelavce, da predstavijo kraj, življenje, poklice…
Želimo si, da bivanje v našem vrtcu izpolni pričakovanja otrok in staršev, ter se vtisne v spomin kot prijetna izkušnja, polna bogatih spominov in začetkov vseživljenjskega učenja.