Naš travnik- igrišče v naravi

Občina Komen nam je omogočila uporabo travnika, ki je v bližini vrtca.

Travnik je bil že sam po svoji naravni ureditvi zanimivo igrišče. Porodila se je ideja, da bi ga lahko še popestrili, če bi na njem uredili manjše naravne kotičke za igro. Za izdelavo pa bi večinoma uporabili materiale, ki so v bližini travnika ali v našem okolju.

Na ta način smo si želeli, da bi otroci:

•          doživljali pripravo in izpeljavo projekta kot način povezovanja družin, spoznavanja in navezovanja stikov

•          ugotovili, da skupaj zmoremo več

•          spoznavali našo kulturno dediščino

•          začutili in se vživeli v naravno okolje, ki nas obdaja

•          spoznavali različne naravne materiale, jih odkrivali, z njimi manipulirali in raziskovali

•          usmerili svojo naravno potrebo po gibanju v naravi

•          našli nove zamisli za aktivno učenje

•          začutili travnik kot možnost druženja z drugimi otroci iz vrtca

Projekt je potekal preko celega šolskega leta 2017-2018. Zaključili smo ga v mesecu maju.

V projekt so bili vključeni vsi otroci, starši in strokovne delavke našega vrtca.

Preden smo strokovne delavke vrtca projekt predstavile staršem, smo se dogovorile kako naj bi projekt okvirno potekal.

Na prvem roditeljskem sestanku,vi septembru, smo po posameznih oddelkih staršem predstavile projekt. Predvsem naše cilje, želje in okvirne ideje. V vsaka skupina je izbrali dva predstavnika staršev. Tako je nastal delovni tim za naš travnik.

Tim so sestavljali:

1.         KRISTINA TAVČAR          

2.         ROBI ŠČUKA         

3.         BOJAN KAVČIČ     

4.         ALEKSIJA ŠVARA

5.         RENATA JAKOPIN

6.         NINA KUHAR         

7.         MATJAŽ BRUS      

8.         TANJA GODNIČ     

9.         BORUT BENEDEJČIČ     

10.      JURIJ JANKO         

11.      ROK TOMAŽINČIČ

13.      PATRIK KOSMINA

14.      JANA ŠTOK PAVLIN        

15.      MIRJAM RENER    

V tem šolskem letu smo se sestali trikrat.

Gospod Matjaž Brus je pripravil geodetski posnetek travnika, gospod Borut Benedejčič pa načrte za postavitev igralnih otočkov za posamezne oddelke. Glede na izdelane načrte smo predvideli materiale, ki jih bo potrebno nabaviti. Tu so veliko nalogo opravili ostali člani delovnega tima. Pomagali so pri zbiranju in pripravi materialov, iskanju ljudi, ki bi nam lahko pri izvedbi projekta še pomagali.

Določene materiale je bilo potrebno kupiti, zato smo se za finančno pomoč obrnili na Občino Komen.

Poslali smo predstavitev projekta in prikazali predvidene materialne stroške. Občina nam je odobrila tisoč evrov, za kar smo bili izredno veseli.

Poleg občine Komen pa so nam priskočili na pomoč še:

PROPEPA D.O.O.

MAGRO D.O.O.

S.M.ART PRODUKCIJA

ŠTOLFA ,GRADBENO PODJETJE D.O.O.

ELEKTRP PRIMORSAKA D.D.

MIZARSTVO MAKOVEC D.O.O.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KOMEN

BRUS MATJAŽ

JURIJ GRGIČ

JANEZ METLIKOVEC

ROK TOMAŽINČIČ

RADIVOJ MULIČ

DRUŽINA FURLAN

DRUŽINA JAZBEC

VRTEC SEŽANA

Na zadnjem srečanju smo določili datum delovne akcije, na katero smo povabili vse starše otrok, ki obiskujejo vrtec Komen. Na delovni akciji se nas je zbralo okrog 50. Pripeljali so agregat, varilni aparat, traktor s prikolico,avto s prikolico in mnogo drugega orodja ( krampe, lopate, grablje, različna rezila…)

Povem naj, da so že pred tem občinski in naši hišniki očistili zarasli travnik, gospod Jurij Grgič pa nam ga je še nekajkrat mulčal.

Na ta dan smo opravili večino del. Pohvaliti moram našo kuharico Bojano, skuhala je odlično pašto z golažem, jedli smo jo za kosilo in še bolj s slastjo za večerjo. Delovna akcija je tistega vročega dne potekala vse do večernih ur.

Projekt pa smo nadaljevali na igralnih popoldnevih oddelkov, ko so starši in otroci opravili še zaključna dela.

KO SE SREČATA VOLJA PRIDNIH LJUDI IN ŽELJA PO URESNIČITVI DOBRIH IDEJ

Na roditeljskem sestanku so bili starši navdušeni nad našimi predlogi. Dobile smo dodatno motivacijo, prepričane smo bile, da bomo skupnimi močmi zmogli uresničiti začrtane cilje. S tem ko smo uresničevali naš, projekt smo spoznali, kako pomembno je medsebojno sodelovanje. Pri izvajanju projekta smo si zaupali, poglobili smo naše stike, bolje smo se spoznali in vzpostavili pozitivne prijateljske odnose. Z opravljenim delom in medsebojnim sodelovanjem smo odrasli dali otrokom pozitivni vzgled. Otroci so bili izredno ponosni na svoje starše, ko so v ponedeljek obiskali naš travnik, tudi sami so takoj nadaljevali z delom urejanja travnika. Pobirali so kamenje in ga nosili na kup, odstranjevali so nepotrebno travnato rušo in korenine. Predvsem pa so sklenili, da se bodo od sedaj naprej igrali samo še na tem travniku- NAŠEM TRAVNIKU. Pozitivno mišljenje in spodbudno ozračje, ki smo ga ustvarili, ob izvajanju projekta je dobro vplivalo na vse udeležence, otroke, starše, strokovne delavke in na okolje v katerem vrtec deluje.

Torej bila je POT, bili so CILJI in bile so ŽELJE. Skupaj smo prehodili to pot, skupaj smo uresničili cilje in želje. Sedaj imamo dobro opravljeno delo, ki ga lahko s ponosom pokažemo. Rezultat je travnik z veliko različnimi igralnimi možnostmi. Ustvarili smo spodbudno učno okolje za naše otroke.

Dragi starši in vsi, ki ste nam kakorkoli priskočili na pomoč, v veliko čast in veselje nam je bilo sodelovati z vami.

Naj vam pa povemo, da imamo še veliko dobrih idej za naprej.

Vodja projekta:

Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, Mirjam Rener