Igralnica plezalnica

Dejstvo je, da otroci v vrtcu preživijo od 7 do 9 ur dnevno.

Naloga strokovnih delavk v vrtcu pa je, da v vsem tem času otroke spodbujamo k različnim dejavnostim. Glede na pomen, ki ga ima gibanje v otrokovem razvoju je nujno, da otrok že v zgodnjem otroštvu ustvari pozitiven odnos do gibalnih dejavnosti.

Sama želim to doseči že s samo organizacijo prostora – igralnice, v kateri preživimo večji del dopoldneva. Vedno poskrbim, da je v njej dovolj prostora za prosto gibanje otrok, kar je za otroke 1. starostnega obdobja, s katerimi trenutno preživljam dopoldneve, že tako bistvenega pomena.

Zelo pogosto pa naša igralnica spremeni svojo podobo. Narobe obrnjen kavč iz kotička postane tobogan, z rjuho pokrita miza postane tunel, zvrnjeni stoli in narobe obrnjene mize postanejo ovire preko katerih se je treba podati, ko pa zraven dodamo še nekaj telovadnega orodja ali rekvizitov ter čeznjo napnemo elastično vrv, se igralnica spremeni v plezalnico. Dejavnost še dodatno podkrepimo z glasbo, običajno je to kar himna Mednarodnega projekta FIT Slovenija (Fit, fit, fit…), ki jo izvaja Nuša Derenda. Otroci jo že tako dobro poznajo, da ko zaslišijo njene zvoke, prično kar sami obračati stole ali vleči kavč iz kotička. Nasmehi na njihovih obrazih in vriskanje mi dajo vedeti, da v tej dejavnosti naravnost uživajo. Gotovo jim je tudi glasba tista dodatna vzpodbuda, da si ”upajo” preko marsikatere ovire. Predvsem pa, kar je tudi moj glavni namen, gibajo se!

Pregovor pravi: »Kar se Janezek nauči, to Janez zna«. Zato želim s svojim delom, predvsem pa z vzpodbudnim učnim okoljem – kar se je pokazalo, da igralnica plezalnica nedvomno je – motivirati, da bi gibalne dejavnosti postale in ostale del dnevne rutine vsaj peščice otrok, ki velik del dneva preživijo v naši družbi.

 

Iz vrtca Komen: vzg. Agata Masten