Pošljimo nasmeh

December je čas majhnih in velikih pričakovanj, čas obdarovanj in praznovanj, toplih objemov in stiskov rok … 

Da letošnji december vsaj malo polepšamo vsem tistim, ki stiskov rok in objemov ne bodo deležni v taki meri, kot po navadi, smo otroci in strokovne delavke pripravile voščilnice, risbice in dobre misli ter jih poslali po pošti na Sekcijo študentov zdravstvene nege in babištva, ki jih bodo razdelili med starostnike. 

Pridružili pa smo se tudi akciji Območne razvojne agencije Krasa in Brkinov. Tako naš vhod v vrtec krasi z lučkami okrašeno kolo in slogan akcije – »NAJ BOSO PRAZNIKI OBSIJANI Z LUČKAMI UPANJA. ŽIVLJENJE SE VENDAR LE VRTI NAPREJ«.


Želimo vam čaroben december.

Jerca Dakskobler