Izdelava logotipa

Etwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delajo v šolah in vrtcih po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več.

Letos sodelujemo v projektu "For the earth with love", ki daje poudarek na praktičnemu spoznavanju narave, spodbujanju k ekologiji, skrbi za okolje in spodbujanju k uporabi naravnih virov in materialov za igro. Vsak etwinning projekt mora vsebovati logotip, s katerim se skupina otrok predstavi.

Naša prva naloga je bila: predstaviti svoj najljubši kotiček, izdelati logotip otrok in učitelja ter narisati poster.

Otroci zelo radi opazujejo vlake na železniški postaji, zato smo tam pripravili foto razglednico za naše nove evropske prijatelje.

Za izdelavo logotipa pa sva izhajali iz interesa otrok. Zelo radi imajo  jesenske liste, zato smo jih opazovali na sprehodih, jih v gozdu nabirali ter se z njimi igrali. Najprej so jih sami postavljali na drevo iz odtisov naših rok, nato pa so otroci še simbolično odtisnili svojo roko. Tako je nastal logotip otrok, ki smo ga razstavili na našem hodniku. Staršem smo preko fotografij tudi predstavili nekaj že izvedenih dejavnosti.

Za enoto Divača: Mateja Lah Vojska