Skrivnosti štirne

Skupina "Želvice" je v tem šolskem letu sodelovala v projektu "Turizem in vrtec", ki je nastal pod okriljem Turistične zveze Slovenije.

Letošnji podnaslov se je glasil "Turistični spominek mojega kraja".

Izbrali smo si motiv vodnjaka (štirne), ker se v Divači večkrat pojavi.

V fotoutrinkih si lahko ogledate, kako je potekalo naše raziskovanje in sodelovanje v projektu.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki ste v tem projektu sodelovali z nami.

Za enoto Divača: Mateja Lah Vojska in Danči Franetič