Tomaj

Varna pot v vrtec

Tekom celega leta dajemo velik poudarek na varnost v prometu saj se zavedamo, da le z zgledom in upoštevanjem pravil poskrbimo za varnost naših otrok. Otroke vsakodnevno opozarjamo na varno hojo ob robu cestišča saj so poti v našem kraju ozke, brez pločnikov in brez prehoda za pešce. Zato moramo biti še bolj previdni pri prečkanju ceste in tako večkrat preveriti ali je cesta prosta za varen prehod. Z otroki smo se odločili, da narišemo zemljevid varne poti do vrtca, ki jo otroci s starši prevozijo oziroma prehodijo zjutraj in popoldan. Za lažjo orientacijo so starejši otroci najprej narisali vrtec, cerkev, avtobusno postajo in gostilno. Vsak otrok je narisal svojo hišo ter vanjo napisal svoje ime ter s pisalom po varni poti povezal hišo z vrtcem. Pri dejavnosti so otroci spoznavali orientacijo na zemljevidu ter pojme levo, desno, naprej, nazaj,…

Za enoto Tomaj: Ines Poplašen


Dostopnost