Skupina Žogice iz vrtca Štanjel, sodelujemo v projektu SKUM.

Projekt poteka že več let in vsako leto strokovni delavci, ki smo vanj vključeni, oblikujemo načrt, tako da izhajamo iz otrok. Ves čas projekta pa sledimo otrokovim zmožnostim, razvoju, idejam in pobudam.

V letošnjem letu smo v naši skupini raziskovali: »Kdo se oglaša? Kaj slišimo?« ter pri tem povezali vsa področja kurikuluma s poudarkom na umetnosti. V projekt smo bili vključeni otroci, lutka žogica Nogica, strokovni delavki ter starši oddelka Žogice, umetnici Mojca Leben in Mojca Sekulič Fo, knjižnica Komen in vrtec Sežana.

Najprej smo se povezali s Kosovelovo knjižnico Sežana, enota Komen, in knjižničarka Marija nam je pripravila veliko zvočnih knjig, kartonk. Z otroki smo te knjige listali, jih »brali«, pritiskali na gumbe, kazali in govorili katera žival, stvar, vozilo oddaja zvok, se oglaša. Le te smo seveda poimenovali, spoznali kako se premikajo in kako se oglašajo. Pri uprizarjanju različnih živali, stvari nam je s pomočjo čutenja telesa, preko giba in plesa, pomagala plesna umetnica Mojca Leben.

Otroci so pokazali velik interes za knjige, za raziskovanje, spoznavanje zato smo šli še korak dlje.

Za pomoč smo prosili starše, ki so bili takoj pripravljeni na sodelovanje. Doma so narisali eno žival, stvar, potem pa smo njihove slike-ilustracije uporabili pri izdelavi knjige (kartonke) z naslovom ŽOGICA NOGICA NA POTEPU. Starši so se res potrudili in izdelali čudovite slike. Vsaka je edinstvena in posebna.

Potrebovali smo še naslovnico, zato smo se povezali z umetnico Mojco Sekulič FO, ki nam je takoj priskočila na pomoč pri oblikovanju naslovne ilustracije.

Izbrane živali in vozila smo, skupaj z žogico Nogico, raziskali in bolj podrobno spoznali preko knjig, pesmic, plesa, računalnika, fotografij, slik, lutk, kock, igrač, sestavljank, iger… Otroci so živali in vozila poimenovali in povedali kako se oglašajo. Vse sva si zapisali, nato pa je sledilo oblikovanje in tiskanje.

Ko je bila knjiga narejena smo vanjo dodali še našo žogico Nogico, ki je pritrjena na vrvico. Tako jo otrok, ki »bere« knjigo lahko premika iz strani na stran. Knjiga otroke spodbuja, da poimenujejo, povejo kako se nekdo oziroma nekaj oglaša in pokažejo kako se določena stvar premika.

V dogovoru s knjižnico Sežana in Komen bo naša knjigica, ki je namenjena najmlajšim, na voljo za izposojo. Zaradi vseh ukrepov in omejitev, v knjižnicah ne bo predstavitve knjige. Bomo pa pripravili plakat s fotografijami in zapisom o poteku projekta in o tem kako je naša knjigica nastala.

 

Hvala vsem, ki ste kakorkoli sodelovali in pomagali pri izdelavi in izdaji knjige.

 

Za enoto Štanjel, Mateja Bežek Kosmač in Denis Lemut