Letos smo vključeni v projekt Sobivanje na temo Varno pot v vrtec in šolo. Otroci razmišljajo in raziskujejo varne poti v bližini vrtca, Osnovne šole, Kosovelove knjižnice pa tudi blizu doma.

Pogovarjali smo se o prometu, o varni poti. Kaj pa je varna pot? Za pomoč smo se obrnili na policistko Andrejo s katero smo se sprehodili do Kosovelove knjižnice.  Policistka Andreja nas je pohvalila saj so bili prvi, srednji in zadnji par otrok oblečeni v odsevne jopiče. Odraslim je svetovala, da smo oblečeni v svetla oblačila in da imamo na sebi odsevne našitke zaradi svoje varnosti v prometu. Z nami so odšli na sprehod tudi otroci iz skupine Kameleoni in Pingvini. Na poti smo šli mimo trgovine Mercator, Kosovelovega doma, sodišča, mimo Ljudske univerze in za bloki prišli do Kosovelove knjižnice. Policistka Andreja nam je med potjo pokazala in razložila prometne znake in cestne oznake ter nam pokazala pravilno prečkanje ceste.

Ob vrnitvi v vrtec je vsak otrok narisal in pobarval svoj načrt varne poti do Kosovelove knjižnice. Izdelke smo razstavili pred igralnico in se ob njih večkrat ustavili in se pogovarjali. V naslednjih dneh smo se pogovarjali o varnosti o prometu, o prečkanju ceste, o varnosti v vozilu.

Otroci so povedali, da pri prečkanju ceste:

-počakamo, da se avto ustavi;

-dobro poslušamo;

-pogledamo levo in desno in gremo čez prehod;

-gremo čez cesto, ko ni avta;

-dvignemo roko;

-pogledamo levo, desno in še enkrat levo, dvignemo roko in gremo čez prehod za pešce.

Glede varnosti v avtu so povedali:

-sedim na otroškem sedežu;

-sedim na jahaču in sem privezana;

-sem privezan v sedežu.

Bodi viden, bodi previden! Tako nas je opozorila policistka Andreja. Od tistega dneva se sprehajamo po mestu oblečeni v odsevne jopiče, hodimo v paru v koloni, pred prehodom za pešce se ustavimo, pogledamo na levo, desno in še enkrat na levo, dvignemo roko in prečkamo cesto na prehodu za pešce.

Besedilo: Katja Požar

Fotografije: Katja Požar