»Z umetnostjo se otrok izraža in komunicira. V umetnosti lahko predstavi svoj pogled na svet ali pa eksperimentira z umetniškim jezikom. Svoja dela spoznava kot pomembne in trajnejše produkte. Z njim prispeva k oblikovanju okolja, zaradi česar doživlja svojo vlogo v skupnosti kot smiselno in gradi samozavest. Izkušnje na področju umetnosti so zaradi celovitosti doživljanja in ustvarjanja pomemben dejavnik uravnoteženega otrokovega razvoja in duševnega zdravja.«

Področje umetnosti v vrtcu delimo preko zvrsti na likovne, oblikovalne, glasbene, plesne, dramske in avdio-video medijske dejavnosti.  Otrokove dejavnosti potekajo tako, da otrok sam išče, raziskuje in najde odgovor, rešitev na idejno, organizacijsko ali izvedbeno nalogo ali problem, pri čemer odrasli zaznajo in podprejo vsako otrokovo še tako skromno napredovanje. Odrasli otrokovih del ne ocenjujejo, komentirajo in ga ne spodbujajo k ustvarjanju shematične, všečne, običajne, prilagojene oblike. Zavedajo se, da je otroku proces nastajanja dela pomembnejši od rezultata. (Kurikulum za vrtce, 2013).

Pri Netopirčkih smo v oktobru in novembru ustvarjali s suhimi in vodenimi barvicami, ogljem, tempera barvami, plesali smo z ruticami, prepevali, igralni na instrumente, oblikovali iz različnih materialov (kinetični pesek, plastelin, kamenčki, kocke …), fotografirali … Otroke pa je najbolj prevzel obisk umetnika Andreja Fona, s katerim smo sodelovali v okviru projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo, https://www.skum.si/o-projektu/namen-in-cilji-projekta/). Temeljna cilja projekta SKUM sta:

      ·     ugotoviti, koliko in na kakšen način vrtci in šole omogočajo otrokom/mladostnikom stik z vrhunskimi umetniškimi izkušnjami;

    ·   razvijati didaktične pristope in nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi ter pri tem vključiti tudi manj uveljavljena področja umetnosti.

Otroci so se najprej čudili vsem zvokom in melodijam, ki jih je Andrej izvabil iz mnogih nam še nepoznanih instrumentov. Ob glasbi so zaplesali, nato pa z Andrejem izdelali lastne instrumente.

»Zvočenje otrok je lahko kaotično, a z veliko mero užitka do gibanja in zvokov, ki jih to gibanje povzroči- torej pravo nasprotje “pravih” šolanih glasbenikov, za katere se pogosto zdi da jim navkljub nedvomnim glasbeno-obrtniškim sposobnostim zmanjka prav to- primarna fascinacija nad zvokom, zvedavost, igrivost, raziskovalnost.« (Andrej Fon)

Otroci so bili navdušeni nad eksperimentiranjem z zvoki in nad tem, kaj lahko sami ustvarijo z glasbili. Povedali pa so tudi, da jim je bilo lepo poslušali lepo glasbo, ki jo je igral Andrej. Želimo si, da bi s sistemsko ureditvijo uspeli sprejeti čim več umetnikov v vrtce, ter otrokom tako ponuditi avtentične umetniške izkušnje, ki so izrednega pomena ne le za otroke, pač pa tudi za odrasle.

 

Avtor prispevka in fotografij: Anja Kristan (vrtec Sežana)