Sežana

RAZISKOVANJE NARAVE

Predšolski otroci že zgodaj izražajo željo po raziskovanju narave, saj jih ta kar najbolj motivira.

Kakovostno znanje o njej pa lahko pridobijo le na podlagi neposrednih izkušenj. Pri  tem pa je

pomembno otrokovo aktivno učenje. Z zgodnjim uvajanjem v naravoslovje pričnemo že v vrtcu

razvijati pozitiven, naklonjen in odgovoren odnos do narave.

 

Biti z naravo,

jo gledati in se z njo pogovarjati je resnična sreča.

Lev Nikolajevič Tolstoj

 

Za enoto Sežana:  Alenka Potočnik in Stanka Tratnik

Dostopnost