Sežana

IGRA KOT NAČIN OBSTAJANJA PREDŠOLSKIH OTROK

Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, spremeni odnos do realnosti in ki je notranje motivirana, svobodna in odprta ter za otroka prijetna. Ne glede na to, za katero vrsto otroške igre gre, ta praviloma »vzpostavi« prostor, ki je definiran z razmerjem med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem. (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Preko igre otrok spoznava svet, ki ga obkroža in v nji je učenje najbolj poglobljeno. Prav igra (tema Razigran uživaj dan!) je tudi letošnja osrednja tema Tedna otroka, ki se odvija v prvem tednu oktobra. Kot protiutež epidemiji Covid-19 je poudarek pomenu igrivosti, sproščenosti in druženju resnično dandanes še bolj pomemben, kot tudi sicer. Ključna sporočila poslanice Tedna otroka:

  • igra ti pomaga razvijati domišljijo,
  • igra ti krepi telo,
  • igra spleta prijateljstva …
  • in najpomembnejše: igra nas povezuje!

V skupini Netopirčki smo se v mesecu septembru igrali restavracijo, zdravnika, frizerja, družine, kuharje, banko in še marsikaj. 

Naj bo igra del vsakdana slehernega otroka.

Anja Kristan

Dostopnost