Začeli smo spoznavati gradove, ljudi na gradu, prostore gradu, legende in še marsikaj. Na spletu smo si ogledali fotografije več gradov in tudi otroci so jih prinašali od doma. En otrok je prepoznal grad v Štanjelu. Takrat smo se spomnili, da bi za več fotografij o Štanjelskem gradu lahko zaprosili vzgojiteljico Matejo, ki je sedaj zaposlena v vrtcu v Štanjelu, v lanskem letu pa je bila v Sežani. Po elektronski pošti smo njej in skupini poslali prošnjo za fotografije. Takoj so se odzvali in nam jih poslali. Povabili so nas, da jih obiščemo in da nas bodo popeljali na grad. Bili smo navdušeni in smo povabilo sprejeli. Še pred srečanjem smo se preko internetne povezave videli v živo. Povedali so, da so skupina Balončki.
Na dogovorjen datum smo organizirali srečanje s starši obeh skupin. Dobili smo se pred vrtcem v Štanjelu. Balončki so nas vodili po gradu. Najbolj sta nas očarala grofica Pavla in grof Lenart. Na večer smo se razšli z obljubo, da se srečamo v Sežani.
Komaj smo čakali ta dan. Balončke in Blaža, ki tisti čas ni bil z nami, smo na železniški postaji pričakali z baloni in transparentom. Že po poti proti vrtcu je med otroki stekel prijeten klepet. V vrtcu pa so se otroci igrali z igračami, v gradu ter s kronami, ščiti in meči, kar smo vse sami izdelali. Balončkom smo zaigrali dramatizacijo Pod medvedovim dežnikom. Podarili smo jim igro tri v vrsto, ki smo jo sami izdelali, oni pa nam skupno fotografijo iz grada Štanjel. Skupaj smo tudi pojedli kosilo in si ogledali film.
Kar prehitro je prišel čas slovesa. Zaželeli pa smo si, da bi se srečali na letovanju v Kranjski Gori. In želja se nam je uresničila. Tako se bo naše prijateljstvo še bolj utrdilo.

Za enoto Sežana: Vanda Femc