Sežana Lehte

PLESNA SREČANJA Z MOJCO

V skupini Pikapolonic iz vrtca Sežana, enota Lehte že tretje leto poteka projekt SKUM iz področja plesa. Uspešno smo sodelovali z mag. Mojco Leben – umetnico v kulturi. V tem šolskem letu nam je v mesecu maju uspelo izvesti tri srečanja, katera so se navezovala na naše teme: Zdravje v vrtcu, Izmišleno zgodbo Stric in jabolko, ter Zdravje in Praznovanje. Preko plesa so otroci posnemali različna gibanja ljudi, živali in rastlin, z gibi izražali svoja čustva, si razvijali domišljijske slike, razvijali orientacijo na sebi in v prostoru, se navadili upoštevati drug drugega, spoznavali različne načine gibanja in izražanje svojih občutij po plesu. Otroci so v procesu aktivno sodelovali ter ob slikah in posnetku najprej individualno in nato skupaj evalvirali kaj so plesali, kaj jim je bilo všeč ter kaj bi še plesali. Mojca jih je za ples vedno dobro motivirala tako s pripovedovanjem, kot rekviziti, da so ji sledili in z njo ustvarjali plesno domišljijske slike. Vsa tri srečanja so si lahko starši preko slik z opisi ogledali na oglasni deski.
Sodelovanje z umetnikom kot je Mojca, je tako za otroke kot tudi nas strokovne delavke bogata izkušnja, ki si jo želimo tudi v bodoče deliti z njo.                                                                                                                                                           

Za enoto Lehte: Mirjam Štrukelj

Dostopnost