Hrpelje

Spoznavanje okolja v katerem živimo

Pri Ribicah smo se v preteklih tednih veliko pogovarjali o okolju in prostoru v katerem živimo.

Tako smo veliko novega izvedeli o občini, v kateri je naš vrtec, o naši državi in Svetu nasploh.

Spoznavali smo različne znamenitosti in značilnosti Hrpelj in občine Hrpelje – Kozina. Otroci so prinašali fotografije svojih domačih krajev in značilnostih le – teh.

Iz našega okolja nas je »zaneslo« tudi na spoznavanje Slovenije in Sveta.

 

Besedilo: Jerca Dakskobler

Fotografije: Jerca Dakskobler

Dostopnost