Pri Ribicah smo tudi v tem šolskem letu sodelovali v projektu SKUM (razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturo – umetnostno vzgojo).

V naši skupini nas je obiskala umetnica Nina Šenk, ki je po poklicu skladateljica. Z njo smo se preko glasbenih delavnic spoznavali z različnimi instrumenti in s predmeti, ki so postali instrumenti, utrjevali smo ritmične vzorce in se igrali različne glasbeno didaktične igre. Na koncu smo skupaj pripravili glasbeno pravljico »Mojca Pokrajculja«.

Otroci so bili na vseh srečanjih z umetnico aktivno vključeni, ustvarjalni, lahko so izražali svoje ideje in svoje zamisli.

Spoznavali, raziskovali in ustvarjali smo z različnimi umetniškimi sredstvi in se ob tem naučili veliko novega, predvsem pa so ob teh prijetnih izkušnjah z umetnico uživali.

 

Besedilo: Jerca Dakskobler

Fotografije: Jerca Dakskobler