Hrpelje

Pošljimo sapico prijateljstva

Z otroki smo se pred začetkom projekta najprej pogovarjali o prijateljstvu in o tem, kdo vse lahko naši prijatelji. Povedali so, da je za njih prijateljstvo to, da smo prijazni, da se opravičimo, da se skupaj igramo, da posodimo igračo, da se imamo radi, … Ob vprašanju, kdo so naši prijatelji pa so povedali, da so to lahko otroci iz vrtca in tudi drugi otroci, mamice in tatiji, brati in sestre, živali, vzgojiteljice, babice in dedki, … 

Otrokom sva predstavili projekt »Pošljimo sapico prijateljstva« in jim povedali, da se bomo v naslednjih dnevih in tednih povezovali z oskrbovanci Doma upokojencev Podbrdo in delavno terapevtko Urško.

Izmenjali smo si veliko fotografij, posnetkov, po pošti smo si pošiljali pisma in voščilnice.

Skozi vse dejavnosti, ki so potekale v okviru projekta, smo se naučili, kako pomembno je sodelovati s starejšimi, se od njih učiti, jim pomagati in se zavedati, da smo si med seboj različni.

Jerca Dakskobler

Dostopnost