DogodkiDutovlje

Magda je in bo ostala sinonim vrtca Dutovlje

Tu je njen zadnji zapis iz kronike vrtca ter fotografija z zaključne

 prireditve v šolskem letu 2011/12, ko smo skupaj zažurale ob njeni upokojitvi.

Strokovne delavke

Dostopnost