DivačaDogodki

Poletje v divaškem vrtcu

            Poskočno – ker imamo radi poletje in vse kar nam le to prinaša.

    ObjetO – s prijatelji in vsemi, ki jih imamo radi.

UstvarjaLno – z razstavo v avli divaške občine ob kulturnem prazniku.

          VEselo – več kot je veselih trenutkov, lepše nam je.

            Toplo – ko se hladimo v senci igrišča.

        PriJateljsko – na letovanju najstarejših otrok v Kranjski Gori v sodelovanju z ZPM Sežana.

      HvalEžno – svetnici Jeleni Ilišin in Komunali Sežana za doniran koš za odpadke na našem igrišču.

 

Besedilo in fotografije: Barbara Majcen

Dostopnost