Dva meseca sta že za nami in kar naenkrat smo že sredi meseca novembra. Čeprav nas je narava prijetno razvajala s toplim, že skoraj poletnim vremenom, je poletje že daleč za nami.

Mesec september smo izkoristili za to, da smo si povedali vsa poletna doživetja in se pripravili na novo šolsko leto.

Mnogi otroci so potrebovali pomoč pri ponovnem vključevanju v skupino, v dnevno rutino, ter vodene dejavnosti z vseh področij Kurikula za vrtce.

 Hkrati pa sva ta čas izkoristili za sistematično opazovanje otrok, s pomočjo katerega sva ugotovili, na kateri stopnji razvoja so posamezni otroci in skupina kot celota. Ob tem spoznali potrebe in interese otrok, njihova močna in šibka področja, ter njihove želje, pobude in interese.

Na osnovi vsega zgoraj navedenega je nastal tudi letni delovni načrt, ki zajema osnovna izhodišča za program, ki nastaja sproti in je prilagojen številnim dejavnikom okolja (prednostni nalogi, zanimivim dogodkom, pobudam in potrebam otrok, vremenu, ipd.).

Obsežen del programa, ki poteka tako med dnevno rutino, kot med spontano igro in vodenimi dejavnostmi, pa zajema pomoč otrokom na področju čustvenega in socialnega  razvoja. Tu gre za razvoj ODNOSOV do SEBE in DRUGIH, za oblikovanje PRAVIL VEDENJA in s tem oblikovanje PRIJETNE IN VZPODBUDNE KLIME, v kateri se bodo otroci kot posamezniki počutili dobro, sprejeto, varno in razigrano, kot pomemben del homogene skupine.

Prepričani sva, da bo naše »morje« v tem šolskem letu za vse RIBICE prijetno okolje, v katerem bomo skupaj s starši v »domačem pristanu« razvijali srečne in odgovorne RIBICE.

 

Besedilo: Vlasta Perhavec in Karola Kadić

Fotografija: Anika Perhavec