Novo šolsko leto smo v skupini »Sončki« začeli v novi igralnici, v 1. nadstropju vrtca. Otroci so se razveselili nove igralnice, novih igrač, najbolj pa so bili veseli novih otrok, ki so se nam v septembru in oktobru pridružili v skupini.

Veliko smo se pogovarjali o sprejemu novih otrok, jim pri navajanju na vrtec pomagali, jih občasno tolažili in se z njimi veliko igrali.

Z novo igralnico, novimi igračami in novimi navadami v skupini, smo skupaj določili tudi nova pravila,  ki veljajo v skupini. Otroci so pri izvajanju dnevne rutine veliko bolj samostojni, vsak dan nama pomočnika pomagata deliti malico in pribor pri kosilu, po obrokih otroci sami pospravijo za seboj, samostojno se preobuvajo v garderobi, samostojni so pri uporabi stranišč, ipd.

V želji, da se otroci v skupini med sabo povežejo, sva otroke seznanili z novo pravljico: Pod medvedovim dežnikom (S. Makarovič). Otrokom je bila pravljica takoj všeč, vsebino so poslušali ob najinem pripovedovanju, jo obnavljali ob ilustracijah in jo, ko so jo popolnoma osvojili, tudi uprizorili v dramatizaciji. Ker je bila dramatizacija otrokom zelo všeč, smo jo ponovili večkrat.

Vsebino pravljice sva povezali s prijateljstvom in odnosi v skupini. Z otroki sva se pogovarjali kako pravi prijatelji ravnajo. Pogovarjali smo se tudi o tem, kako se je lisica obnašala in zakaj je ostala sama, brez prijateljev.

V tem času smo tudi veliko prepevali, naučili smo se ples prijateljstva »Lepši svet«, ki ga otroci zelo radi plešejo, veliko smo bili na prostem, se gibali in ustvarjali.

Besedilo in fotografije: Anika Perhavec