Divača

Postani pravi junak / junakinja – Pande

Okoljevarstveniki nas že vrsto let opozarjajo, da je naš planet preobremenjen z raznovrstnim onesnaženjem. Vse to se že kaže z onesnaženo vodo in pomanjkanjem le te ponekod, kaže se tudi z izumiranjem živalskih in rastlinskih vrst, kopičijo se odpadki… Vendar vse to lahko ravno mi zaustavimo. Tako da je ekološka ozaveščenost v predšolskem obdobju izrednega pomena.

Pande smo se ravno zato pridružile projektu »Postani pravi junak / junakinja – Poberem smet in rešim svet«. Najprej so otroci v vrtec prinašali odpadno embalažo. Od papirja, plastike, stekla…. Ugotovili smo, da potrebujemo več kot en smetnjak, če želimo vse to ločeno razvrstiti. In smo izdelali prave zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. Hm, pravilno ločevat odpadkov pa nismo znali vsi. Na pomoč smo zato poklicali Komunalno podjetje Sežana. Z veseljem so se odzvali na naše povabilo. Obiskala nas je gospa Mojca Uršič. Razložila nam je vse o ločevanju odpadkov, igrali smo se tudi igrico na to temo. Nato smo odšli na bližnji ekološki otok, kjer nas je že čakal tovornjak in dva delavca. Pokazala sta nam Smetarko (tako sami imenujejo tovornjak za smeti) ter prikazali kako operejo smetnjake. Otroci so bili navdušeni nad tem. V igralnici smo se nato veliko igrali fit aktivno igrico Smetnjaki, kjer smo preko gibanja osvajali pravilno razvrščanje odpadkov. Iz odpadne embalaže smo gradili tudi razne konstrukcije in embalažo uporabljali pri simbolnih igrah. Otroci so tudi likovno ustvarjali ter spoznali pesmico Doroteje Perše: Zgodba pravega junaka. Na sprehodih po Divači smo opazili, koliko odpadkov je ob cesti, v gozdu. Nad tem smo bili vsi razočarani. Tako smo prišli do skupne odločitve, da lahko tudi mi sami pripomoremo k čistejšemu okolju in postanemo pravi junaki. In sicer tako, da izvedemo čistilno akcijo. Pogovorili smo se kaj to pomeni, da moramo imeti rokavice, ker so nekateri odpadki nevarni…  

Na Svetovni dan Zemlji, 22. aprila, so otroci v popoldanskem času skupaj s starši izvedli čistilno akcijo. V vrtec so nato prinesli fotografije čistilnih akcij. Otroci so bili zelo motivirani in ponosni na to akcijo. Hvala vsem staršem, ki ste s svojim zgledom in časom pokazali otrokom, da se da.

Projekt smo zaključili z razstavo likovnih izdelkov in fotografij o čistilni akciji. Otroci pa so prejeli tudi diplomo za sodelovanje v projektu.

Vzgojitelji in starši smo res zgled našim otrokom. Naj vidijo, da skrbimo tudi za okolje. Vsi skupaj nosimo del odgovornosti za našo prihodnost.

 

Besedilo: Tina Tavčar

Fotografije: Tina Tavčar in starši otrok skupine Pandice

Dostopnost