Divača

Moje pravice – skupina Pande

Vsak človek na svetu se rodi z enakimi pravicami, ne glede na njegovo nacionalnost, spol, etično pripadnost, politično prepričanje, raso, vero, jezik… Izhodišče globalnega učenja predstavljajo človekove pravice, ki se jih je treba učiti zaradi ustvarjanja pravičnejšega sveta, v katerem bo človek lahko ohranjal dostojanstvo, lastno vrednost, enakost in spoštovanje raznolikosti. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in z njimi tudi povezane odgovornosti, da jih razumejo in predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju. V skupini Pande smo se vključili v projekt Moje pravice, le ta spada pod nacionalni Unesco projekt, nosilec tega projekta pa je Osnovna šola Frana Kranjca iz Celja.

 

Mesec november smo posvetili otrokovim pravicam. Najprej smo se med seboj opazovali in spoznali, da smo si vsi različni. Preko lutk različnih narodnosti smo nato spoznavali različne kulture sveta, kako živijo otroci po svetu. Ogledali smo si tudi nekaj posnetkov Unicefa in drugih organizacij. Ugotovili smo, da vsi otroci ne živijo tako kot mi. Nekateri nimajo staršev, nekateri nimajo časa se igrat s prijatelji, ker morajo delati na poljih, tovarnah. Nekateri otroci sploh ne hodijo v vrtec, šolo, čeprav si želijo. Le starši nimajo dovolj denarja za šolanje otrok. Tudi hrane nimajo vsi otroci. Ob spoznavanju Konvencije o človekovih pravicah, smo ugotovili, da so jim kršene pravice. Videli smo, katere so tiste pravice, ki ščitijo otroke. Pogovarjali pa smo se tudi o dolžnostih otrok.

 

Otrok se je najbolj dotaknila pravica o tem, da imajo vsi pravico odraščati z obema staršema. Da imajo pravico do igre. Pravico do izobrazbe. O teh kršitvah pravic smo se nato tudi največ pogovarjali. Ustvarili smo tudi novoletne razglednice, z željami za otroke, ki so jim te pravice kršene.

Igrali smo se tudi veliko igric, ki zahtevajo sodelovanje med otroki, pomoč prijatelja, dobro poslušanje in opazovanje…

 

Nekaj besed ter fotografij končne razstave o tem projektu si lahko pogledate tukaj: https://os-franakranjca.si/nacionalni-projekt-moje-pravice-2021/. Našo razstavo pa ste si tudi lahko ogledali v avli našega vrtca.

V tem mesecu je bilo res veliko globokih vprašanj, veliko igre vlog z lutkami, veliko opazovanja. Predvsem pa veliko sočutja.

Moje pravice. Kjer smo vsi drugačni, a vsi enakopravni. Nikar ne pozabimo na to.

 

Besedilo: Tina Tavčar

Fotografije: Tina Tavčar

Dostopnost