GIBANJE je ena od osnovnih potreb vsakega otroka, zato smo v preteklih dveh mesecih prav temu področju poskušali nameniti kar največ pozornosti.

V septembru in oktobru smo izkoristili primerno vreme in veliko časa preživeli zunaj. Poleg vsakodnevnih sprehodov in igre na dvorišču, nam je skoraj vsak teden uspelo izvesti po en FIT aktivni sprehod, ki je zajemal dejavnosti z različnih področij. Poleg gibanja, ki je bila osnovna dejavnost vsakega od izvedenih sprehodov, smo pozornost namenili tudi opazovanju dogajanja v naravi, sprehod smo popestrili s petjem pesmi, pogovori z lutko, ipd.

Cilji sprehoda so bili gozdna jasa v gozdičku Krgunce, Gorenjski most, igrišče Sonček, do katerega smo prišli skozi gozd, vračali pa smo se po pločniku skozi naselje, otroško igrišče v Gabrovem naselju, igrišče v Dalnjih Ležečah in travnik ob transformatorski postaji.

Ob običajnih dnevih, ko nismo odšli na daljši fit sprehod, pa smo za gibanje in sveži zrak poskrbeli tako, da smo se sprehodili po bližnji okolici, opazovali stvari in dogajanje v okolju, najraje pa se igrali na dvorišču, igrišču Na gričku ter urejenih športnih igriščih pod vrtcem.

Besedilo: Vlasta Perhavec

Fotografije: Karola Kadić, Vlasta Perhavec