Pomemben del Etwinning projektov je virtualno povezovanje otrok preko video klicev. V letošnjem letu smo opravili dva video klica preko Zooma- enega v decembru ter enega v februarju.

Z otroki večkrat raziskujemo platformo Twinspace (spletna učilnica za Etwinning projekte), kjer si skupaj ogledamo fotografije drugih sodelujočih otrok in njihove dejavnosti. Otroci zelo radi opazujejo tudi lastne fotografije, preko katerih nato skupaj evalviramo pretekle dejavnosti.

Organizacija video klica z vsemi sodelujočimi partnerji in otroki se začne z dogovarjanjem mentorjev v Twinspace-u, izbiri ustrezne ure (zaradi različnih časovnih pasov), dogovarjanju o vrstnem redu predstavitve skupin ter sami izvedbi video klica. Pred samim povezovanjem otrok smo se učitelji tudi sami udeležili dveh video klicev, se predstavili drug drugemu, pogovarjali o preteklih dejavnostih in dogovarjali o nadaljnjih aktivnostih. V mesecu decembru smo izvedli prvi klic z otroki. Namen je bil, da otroci spoznajo IKT tehnologije, otrokom sem pripravila dva računalnika s kamero, zato so tudi lažje spremljali srečanje, saj so se lahko opazovali in hodili od kamere do kamere. Opazovali so druge otroke, jim mahali ter poslušali njihovo petje. Naša skupina se je predstavila s pesmijo »Sveti, sveti zvezdica«, ki ima univerzalno melodijo in so jo druge skupine tudi prepoznale.

Drugi videoklic z vsemi sodelujočimi otroki je potekal konec februarja, ko se je naš projekt začel počasi približevati koncu. Tokrat je bilo med videoklicem prisotnih nekaj tehničnih težav (slabša internetna povezava, nekaterim skupinam ni delal zvok, nam ni uspelo pripraviti belega platna zaradi daljšega kosila), poleg tega je bila tudi ura skoraj neustrezna, saj so bili otroci utrujeni in zaspani- klic je potekal ob 12.00, takoj po kosilu. Ravno zaradi tega smo izvedli krajši klic, predstavili smo se s pesmico »Marsovska«, ki smo se jo naučili med spoznavanjem zračnih plovil. Otroci so z zanimanjem opazovali druge skupine, ki so se predstavile s plesom in petjem. Zelo radi si mahajo in neverbalno komunicirajo preko kamere. Strinjali smo se se, da je lažje, če virtualno povezovanje opravimo z manjšim številom skupin, ki spadajo v isti časovni pas. Spoznavanje vseh skupin preko enega klica je vedno izziv, vendar nam je s skupnimi močmi uspelo.

Besedilo in fotografije: Mateja Lah Vojska