Skupina “Miške” iz Divače je v prejšnjem šolskem letu 2020/21 sodelovala v etwinning projektu “For the earth with love”. Vložila sem tudi vlogo za znak kakovosti, ki je bil konec septembra tudi odobren.

 Znak pomeni, da je projekt dosegel določene nacionalne in evropske standarde. Prijave šol ocenjuje slovenska Nacionalna svetovalna služba (NSS).

Spodaj prilagam njihovo mnenje. Čestitam vsem otrokom, ki so si prislužili priznanje in vsem sodelujočim učiteljem iz drugih držav.

Za enoto Divača: Mateja Lah Vojska

____________________________________________________

Spoštovani/-a Mateja Lah Vojska (VRTEC SEŽANA),

Čestitke. Vaš projekt For the earth with love smo nagradili z oznako kakovosti.

Projekt je sovpadal z obstoječim eko projektom, temeljil je na skrbi zase in varovanju okolja. Najmlajše je osveščal glede pomena varovanja okolja.
 Iz spletne učilnice je razvidna zelo dobra komunikacija med projektnimi partnerji. Usklajeno delo vseh sodelujočih bistveno prispeva k doseganju izmenjave na daljavo in sodelovalnega dela. Projekt odlikuje dobro organizirana spletna učilnica, ki omogoča dober vpogled v potek projektnih aktivnosti. Uporabljena IKT orodja so primerna za ciljno skupino učencev.  Projektni tim ustrezno naslovi tudi temo varne rabe spleta.
Področja izboljšave: v spletni učilnici je zaslediti manjše število objav s strani šole, v prihodnje vas vabimo, da dokumentirate projektne aktivnosti v celoti (npr. manjkajo objave pri razporeditev nalog). Diseminacija je potekala ustrezno na ravni projekta. V prihodnje vas vabimo, da razširite diseminacijske aktivnosti tudi na lokalno raven. Prav tako je ustrezno potekala evalvacija na ravni projekta, v obliki anket med učenci, starši, učitelji. V prihodnje svetujemo, da objavite tudi analizo izvedenih anket.

Za dodatne informacije vam je na voljo nacionalna podporna služba.

Lep pozdrav,
Ekipa eTwinning