DivačaDogodki

Plaketa občine Divača

V petek, 2 julija 2021 smo strokovne delavke Vrtca Sežana, enote Divača na slavnostni seji Občinskega sveta občine Divača, prejele

»PLAKETO OBČINE DIVAČA«

»za  skrb za socialno ogrožene otroke  in  za večletno strokovno in kakovostno dobrodelno delovanje v projektu Mavrica dobrote za otroke brez razlik, saj povečujejo ugled občine Divača.«

Strokovne delavke se zahvaljujemo za plaketo ter priznanje za naše dobrodelno delo. Veseli nas, da lahko s prostovoljnim delom, ki ga rade opravljamo, osrečujemo veliko družin, tako z igranjem predstav za otroke kot tudi z donacijo zbranih sredstev. Še naprej si želimo sodelovati z Mavrico dobrote za otroke brez razlik in nadaljevati z zbiranjem prispevkov in s predstavami. Upamo, da bodo s tem mnogi, ki so potrebni pomoči, videli, da se na nas (oziroma Rdeči križ Sežana, kjer se sredstva zbirajo), lahko sami obrnejo. Z zbiranjem prispevkov in predstavami želimo čim prej nadaljevati, zato upamo, da nam bodo razmere to dovoljevale.

 

Na spletni strani občine si lahko pogledate več fotografij dogodka: https://www.divaca.si/objava/534295

ter videoposnetek z obrazložitvijo nagrade: https://www.divaca.si/post/532102.

 

Za enoto Divača: Mateja Modic

Foto: Alen Franetič

 
 

 

Dostopnost