Namen projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo je v vrtce in šole vpeljati več umetniških dejavnosti, tudi v povezavi z neumetniškimi.

Pri Palčkih smo s projektom intenzivneje začeli po novem letu. Z otroki smo spoznavali bibarije in prstne igre, največ individualno, pa tudi skupno. Bibarije so otrokom zelo všeč, ob njih se sprostijo, uživajo ob rimanju besedila ter ob dotikih.
S sodelavko sva otrokom predstavili nekaj najinih instrumentov (kitara, cajon, glasbeni stoli, flavta…), na katere sva ob različnih priložnostih igrali ter peli razne otroške pesmi. To je otroke zelo pritegnilo, nekaj otrok se je začelo samoiniciativno gibati, predvsem ob petih pesmih in spremljavi na kitaro.
Glasbenik Andrej Fon nas je obiskal petkrat, vsakič je prinesel nekaj svojih instrumentov, na katere je igral in katere so lahko tudi otroci raziskovali.
Ker gre za najmlajšo skupino, smo vsebine z umetnikom ponavljali, saj so otroci potrebovali precej časa, da so ga spoznali in da so se v njegovi prisotnosti sprostili. Nekaj otrok se ga je balo in so bili prva dva obiska zelo zadržani (niso sodelovali, nekaj jih je jokalo in iskalo bližino vzgojiteljic). Ob naslednjih obiskih pa so počasi pristopali do umetnika ter do njegovih glasbil, jih raziskovali in nanje igrali. Nekateri so se ob glasbi začeli spontano gibati. Otroke sva spodbujali, da se ob igranju spontano gibljejo, plešejo. Zarajali in zapeli smo tudi ob tolkalski spremljavi glasbenika, Ringaraja, Biba raja, Rdeča žoga, nekaj otrok pesmice že pripeva zraven naju.
Z glasbenikom smo izdelali tudi nekaj enostavnih glasbil, na katera so otroci poskušali igrati.
V aprilu smo imeli še zadnje srečanje z glasbenikom Andrejem, na katerem smo se skupaj naučili novo pesmico Biba torto meša, ki sem jo sama uglasbila. Andrej jo je najprej zaigral na klarinet, nato sva jo s sodelavko zapeli, Andrej pa naju je spremljal s klarinetom. Otrokom je bilo zanimivo, saj bibarijo že poznajo, niso pa še poznali melodije. Pesem smo nekajkrat ponovili, obenem pa sem otrokom »mešala« torto na njihovih dlaneh, kar jih je še posebej pritegnilo, tako da so pristopili tudi tisti, ki so bili sprva bolj zadržani in so dejavnost opazovali in poslušali bolj od daleč. Pripevali še niso, so pa drug drugemu »mešali« torto na dlaneh.
Obiske z umetnikom smo tako zaključili, nadaljevali pa smo z usvajanjem pesmic ter igranjem na male ritmične instrumente. Nekaj več otrok tudi že govori, se igra bibarije in pripeva pesmice, nekaj posameznikov pesmice že kar obvlada.


Za enoto Divača: Mateja Modic