DogodkiSežana

Jaz in prijatelji

Z otroki smo se dlje časa pogovarjali o prijateljstvu in skupaj razmišljali. Porajala so se nam vprašanja, kaj nam je skupno in v čem smo si različni, kako lahko sodelujemo kljub razlikam. Otroci so predlagali pravila prijaznega in spoštljivega obnašanja za vse. Za neprimerno obnašanje so opravili dobra dela za prijatelja, kot so pospravljanje kotička, risanje risbice, opravičilo, posoja igrače. Igrali smo se različne socialne, gibalne, glasbene, jezikovne igre na temo prijateljstva in ga krepili. Otroke sva spodbujali, da so sovrstnikom povedali, kaj jih moti, kaj si želijo in kakšne prijatelje imajo radi. Izdelali smo drevo prijateljstva z odtisi rok in stopal. Otrokom sva obrisali telo, potem pa so se v ogledalu opazovali, si narisali obraz ter poslikali oblačila. Z vsakim otrokom sva pripravili osebni miselni vzorec, ki ga najbolje predstavlja. Otroci so se bolj povezali tudi z žrebanjem prijatelja za sprehod. Sicer še vedno prihaja do sporov, ki jih uspešno rešujemo z besedami ali z menjavo dejavnosti v kotičkih.

Besedilo: Katja Požar

Fotografije: Katja Požar  

Dostopnost