S skupino Pikapolonic iz vrtca Sežana, enota Lehte smo štiri leta (od 2018 -2022) sodelovali v projektu SKUM – razvijanju sporazumevalnih zmožnosti s kulturno – umetnostno vzgojo. V projektu so se zvrstile tri generacije otrok. Naše področje je bil ples. Sodelovali smo z ga. Mojco Leben – umetnico v kulturi. Za projekt sem pripravila načrt aktivnosti po modelu 5 korakov, ki obsega: občutljivost, seznanjanje in osmislitev, dialoškost, družbeni angažma ter končno evalvacijo in refleksijo. Otroci so sodelovali pri pripravi, organizaciji, izvedbi in evalvacij dejavnosti.                         

Z gibanjem so se izražali, komunicirali in ustvarjali, gibali so se s celim telesom in preskušali gibanje posameznih delov telesa ter si razvijali orientacijo v prostoru. Opazovali in doživljali so ples gosta – plesalca, ga posnemali ter z njim ustvarjali domišljijske slike, iz katerih smo na koncu ustvarili plesno zgodbo. Prvo leto smo realizirali tudi družbeni angažma in se prestavili vrstnikom ter strokovnim delavkam. Sodelovali smo na kulturnem bazarju v Ljubljani. Naslednja tri leta sem projekt predstavila na spletni strani vrtca, na oglasni deski vrtca s plakati ter v reviji obzornik, ker zaradi epidemije ni bilo možno druženje. Mojca se je vedno prilagajala našim dejavnostim v oddelku, starosti otrok in skušala izhajati iz njih. Tako smo zaplesali tudi izmišljeno zgodbo Stric in jabolko, za katero smo na natečaju v okviru projekta prejeli Unesco nagrado. V njej se je odražal poudarek na zdravem načinu življenja.                                                                           

Po vsakem srečanju sva z umetnico naredili evalvacijo, naslednji dan pa z otroki še refleksijo ob fotografijah ali videoposnetkih.                                                             

Ples je bil povezan tudi z drugimi področji : glasbo, gibanjem, jezikom,družbo, naravo in matematiko. Zadnje leto smo s plesom in ustvarjalnim gibom ustvarjali na ljudske pesmi in s tem pripomogli k ohranjanju ljudske dediščine.                                           

Od Mojce smo se odrasli in otroci veliko naučili in uživali pri plesu z njo. Sodelovanja s tako umetnico kot je Mojca si lahko vsak samo želi. Tudi mi si še želimo z njo sodelovati, kot tudi s kulturnimi institucijami, zato se ji zahvaljujemo za vse lepe plesne urice. Otroci še vedno sprašujejo kdaj bomo spet plesali z njo, vendar sem jim morala razložiti da je bilo to zadnjič.                                                                                                  

Ob zaključku projekta bom sodelovala še na zaključni konferenci maja v Ljubljani in na razstavi predstavila dokumentacijo projekta.                                                

Besedilo: Mirjam Štrukelj

Fotografije: Mirjam Štrukelj