V sklopu projekta VARNO V VRTEC IN ŠOLO, smo v skupini Zajčki izpeljali dejavnosti, ki so se navezovale na varen prihod in odhod v vrtec ter varno hojo na sprehode. Otroci so se seznanili s prometnimi predpisi za pešce in nasploh varnim obnašanjem na cesti. Skupaj smo si ogledali zgodbico Puhačka, se naučili pesmico s plesno koreografijo Semafor, preko katere so utrjevali orientacijske pojme leva / desna in se naučili varnega prečkanja ceste. Opazovali smo promet, ga spoznali in ga razvrščali v različne skupine: na vodni, zračni, cestni in promet na gradbišču ter na kmetiji. Razvrščali smo ga tudi v drevesni diagram, glede na to, ali je predmet vozilo ali ne. V prometu smo se veliko gibali, ob tem smo poskrbeli, da so otroci nosili odsevnike, da so bili bolj vidni. Otroka, ki sta bila v skupini spredaj, sta imela nalogo, da ubesedita, kaj vidita: ali je cesta prosta ali prihaja vozilo, ali se vozilo ustavlja ali ne, kam pogledamo (levo, desno in še enkrat levo) in ali lahko varno prečkamo cesto. Poudarek smo dali tudi slušnemu zaznavanju prometa. Spoznali smo prometno signalizacijo – semafor, ki so ga otroci iz papirja sami izdelali. Ob njem so utrjevali pomen barv v prometu. V jutranjih dejavnostih so radi iz konstruktorjev gradili ceste, mostove in vozila. Vozila so prinašali od doma, jih predstavili svojim prijateljem in se z njimi igrali na cestni preprogi. Ob avtomobilih in motorjih so spoznali različne delovne stroje in kmetijsko mehanizacijo. V vrtcu je otroke obiskala medicinska sestra, razložila jim je, kaj se lahko na poti v vrtec in iz njega lahko zgodi, če nismo previdni, in kako moramo ukrepati. Prinesla jim je opornice, povoje, brizge, s katerimi so povijali dojenčke in drug drugega. Ugotovili so, da ni prijetno, če si povit oz. imobiliziran.

Za zaključek smo skupaj izdelali družabno igro, preko katere so otroci utrjevali znanje o varnosti v prometu in jih na ta način še dodatno spodbujali k upoštevanju le-te.

Besedilo: Tjaša Palčič Kukanja

Fotografije: Veronika Sorta