Že četrto leto sodelujemo v projektu SKUM – razvijanj sporazumevalnih zmožnosti s kulturo in umetniško vzgojo. Tudi letošnje leto sem k sodelovanju povabila  umetnico Katjo Povše, ki je lutkovna animatorka, igralka in pripovedovalka. Izvedli smo tri skupna srečanja , ki so temeljila na prepletanju jezikovne, umetniške in gibalne vzgoje. Kot globalni cilj, sva si izbrali jezikovno področje. Področje, pri katerem opažamo, da imajo otroci precej primanjkljaja. S tem sva hoteli pri otrocih spodbuditi pomen  govora. Zakaj je pomembno, da povemo kaj si želimo, povemo česa ne maramo, kako se počutimo, da preko komunikacije rešujemo težave, zagate, širimo besedišče, govorimo s celimi stavki,… Umetniško področje sva izbrali s tem namenom, ker lutke zelo pripomorejo, da otroke pritegneš k sodelovanju . Gibalno področje pa je bilo izbrano iz preprostega razloga, ker ga naši otroci preprosto potrebujejo.

Otroci so se razveselili  obiska umetnice. Sprva so najmlajši bili nekoliko odmaknjeni, a Katja jih je preko lutke  polhka  hitro pridobila na svojo stran. V prvi delavnici smo spoznali polhka, ki je imel eno hibo in ni govoril. S pomočjo lutk smo ga hoteli spraviti v dobro voljo. Otroci so se preko lutk trudili, da bi nam polhek kaj povedal. Pa nam ni uspelo.

Pri drugem srečanju je otroke najprej zanimalo če polhek danes govoril. Preko pravljice Žalostni žabec smo spoznali, da če si žalosten je najbolj se z nekom  pogovoriti in  povedati  za težave. Danes smo imeli več sreče in naš prijatelj polhek nam je tudi zaupal zakaj je žalosten. Razveselili smo se in skupaj zarajali  ter spekli tudi palačinke. S pogovorom smo rešili polhkove težave.

Na zadnje srečanje nam je polhek prinesel  pravljico Lov na medveda in skupaj smo se odpravili na lov. Imeli smo pravo gibalno-govorno dogodivščino. Seveda smo medveda tudi našli. A kaj, ko smo se ga prestrašili.

Hvala Katji za prekrasna skupna srečanja.

Besedilo: Nataša Colja

Fotografija: Nataša Colja