Vsako leto na 3. petek v mesecu november poteka dan slovenske hrane. Letošnji slogan Tradicionalnega slovenskega zajtrka se je glasil »Zajtrk z mlekom – super dan!«. Tudi ilustrator Peter Škerl v svojem umetniško-romantičnem slogu nagovarja otroke, starše, učitelje, vzgojitelje k rednemu zajtrkovanju s Kekčevo in Mojčino sliko.

Tudi v vrtcu Štanjel smo v petek, 17. 11. 2022, obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk. Čez teden so se otroci pogovarjali o slovenskem zajtrku: kaj so včasih zajtrkovali, kje so dobili dobrine, zakaj moramo zajtrkovati, katera žival nam daje mleko, kdo prideluje med, katere živali nabirajo cvetni prah in nektar itd.  Bili smo tudi ustvarjalni. Izdelali smo čebele in panj. Naši izdelki, skupaj s šolarjevimi, krasijo šolsko avlo. Z dlanmi smo potiskali dve kravi in se »preizkusili v molži«. Na dan obeležitve pa nas je obiskal  čebelar Grozdan Trobec iz Štanjela. Povedal nam je veliko zanimivih stvari o čebelah, nabiranju cvetnega praha, kako matica postroji čebelice v panju, koliko dni živijo čebele, matica, trot, kako daleč odletijo na pašo čebele ipd. Pokazal nam je tudi svečano in delovno obleko čebelarja ter razkazal panj. Preden smo se razšli smo prisluhnili še Avsenikovi pesmi Čebelar. 

Gospodu Trobcu se še enkrat zahvaljujemo za poučen obisk in kličemo nasvidenje.

 

Besedilo: Mojca Mozetič

Slike: Mateja Bežek Kosmač in Mojca Mozetič