V mesecu oktobru smo v skupini Račke spoznali rusko ljudsko pravljico »Razbita buča«. Pravljica nam je služila kot navdih za različne dejavnosti, ki smo jih povezali z vsemi področji kurikula. Tako smo zgodbo pripovedovali ob slikah, jo dramatizirali z lutkami, spoznavali živali in jih gibalno uprizarjali, peli pesmice, barvali s čopiči in spoznavali bučo. Vsakodnevno pripovedovanje ob aplikatih se je pri otrocih izkazalo kot zelo spodbudno. Večkrat so se sami  ustavili pri slikah, poimenovali živali in njihovo oglašanje. Zagotovo pa so bili najbolj navdušeni, ko sva jim pravljico z lutkami zaigrali midve. Igrali smo se tudi z naravnimi materiali, se razgibavali in maksimalno izkoristili tople jesenske dni za sprehode v bližnjo okolico vrtca.

 

Besedilo in fotografija : Katarina Černigoj