DogodkiŠtanjelŠtanjel

Učenje v gibanju

Že več let je naš vrtec vključen v projekt Fit Slovenija.

Poleg Fit hidracije, FIt igrišča, različnih gibalnih iger, smo letos obeležili tudi FIT dan. Ta dan, so se v vseh enotah vrtca odvijale Fit dejavnosti. Tudi v vrtcu Štanjel so  v igralnicah potekale različne dejavnosti, ki smo jih strokovne delavke prilagodile starosti otrok in temi, ki jo trenutno utrjujemo in spoznavamo v skupini.

Pri najmlajših Žogicah, so preko FIT metode, razvrščali gozdne živali. Otroci so iz vrvice odpeli plišasto gozdno žival in jo potem razvrstili v pravilni obroč, na katerem je bila ta žival narisana. Otroci so se ob igri zabavali, utrjevali gozdne živali in se poleg še razgibali. Ves čas so bili aktivno vključeni, od ideje, priprave in do izvedbe.

Pri najstarejših ribicah, pa spoznavamo črte. Spoznavamo ravne in krive črte. Preko metode aktivni listi, so tako utrjevali svoje znanje o črtah.  Strokovni delavki sva otrokom pripravili kartice z različnimi črtami in v  šestih različnih barvah. Kartice sva razporedili po blazini.  Po prostoru  pa sva razstavili posode z narisanimi črtami, v enakih barvah kot so bile na karticah. Otroci so potem vzeli kartico iz blazine in jo razvrstili v pravilno posodo. Ko smo sortirali vse listke, smo skupaj pregledali posode in kartice razvrstili v pravilno posodo. Črte smo z otroci utrjevali že prej. Iskali smo jih po prostoru, jih vlekli s prstki po zraku, jih risali s palicami po zemlji. Zaradi predhodno osvojenega znanja, otroci pri sortiranju niso imeli težav. Otroci so bili skozi ves čas zelo aktivni, med seboj so se spodbujali ter se učili drug od drugega.

Za enoto Štanjel: Katarina Černigoj in Monika Turk

 

Dostopnost