DivačaDogodki

Suhi zid na Krasu

Letos smo se vključili v projekt »Poligon suhozidne gradnje in prenos znanj na mlade«.
Namen projekta je ohranjanje veščine suhozidne gradnje in z njo povezanih elementov ter s tem posebnosti in prepoznavnosti kulturne krajine Krasa in slovenske Istre.
S projektom prispevamo k oživljanju nesnovne dediščine s spoznavanjem veščine gradnje in senzibilizacijo mladih generacij za suhe zidove. Veščina suhozidne gradnje je bila leta 2018 vpisana na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.

V sklopu tega projekta smo se sprehodili do bližnjega gozda, kjer smo opazovali, kje vse je kamen. Pot nas je vodila na gmajno. Na gmajni smo se srečali z zidom, kjer smo spoznavali lastnosti kamenja in izvedli vajo senzibilizacije. K temu zidu se radi vračamo in vsakič kaj novega izvemo in opazimo.
Za konec smo si v igralnici ogledali fotografije, ki so nastale ob suhem zidu, zid pa smo tudi naslikali. Skupaj smo zamešali sivo barvo in vsak je naslikal svoj zid.

Besedilo in fotografije: Nuša Živec

Dostopnost