DogodkiSežana Lehte

Mlekastično v skupini Žabice

V skupini Žabice smo v eko projektu Mlekastično! Izberem domače raziskovali in ugotavljali pot mleka od kmetije do kozarca. O tem smo se veliko pogovarjali in si ogledovali knjige. Za krave smo izdelali hlev, kravo smo »pomolzli«, izdelali smo plakat Pot mleka od kmetije do mlečnih izdelkov na mizi, pripravili smo mlečni napitek in izdelali inštrumente iz odpadne embalaže mlečnih izdelkov… Ob vsem smo se zabavali in veliko naučili.

Špela Poljanšek, Nika Lah Kariž

Dostopnost