Pri projektu SKUM bomo v skupini Žogice letos v sodelovanju s starši ter slikarko in ilustratorko gospo Mojco Sekulič Fo, izdelali knjigo o junakinji žogici Nogici, ki je naša lutka ljubljenka skupine. Ilustracije so narisali starši otrok iz skupine. Res so se zelo potrudili. Mi pa smo potrebovali še naslovnico, zato smo prosili ga. Mojco, da nam pri tem pomaga. Z vlakom se je pripeljala iz Ljubljane in nam s svojim nasmehom in dobro voljo polepšala dan. Otroci so jo najprej od daleč opazovali, potem pa se posedli k mizi in spremljali njeno pripravo na slikanje. Ga. Mojca je otroke ves čas spraševala, jih spodbujala k sodelovanju in soustvarjanju slike. Otroke je spodbujala z vprašanji, kakšne barve naj bo žogica, ali je barva, ki jo je izbrala vredu, kje naj ima žogica roke, ali naj bo nasmejana, ali naslika še kaj drugega npr. rožice, oblak , sonce…. kakšne naj bodo rožice… In otroci so se po svojih zmožnostih odzivali in ji odgovarjali. Nastala je čudovita slika, ki bo krasila naslovno stran naše knjige.

Kakšna pa bo knjiga pa naj zaenkrat ostane še skrivnost.

Za enoto Štanjel, Mateja Bežek Kosmač in Denis Lemut