Projekt Slončkove pravljice povezuje otroke iz vrtca in osnovne šole v Sežani

Dejavnost Slončkove pravljice je namenjena opolnomočenju predšolskih otrok, ki jim slovenščina predstavlja drugi ali tuj jezik.Vsako sredo jo obiskujejo najstarejši otroci iz vrtca Sežana in 6 osnovnošolcev prostovoljcev iz Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana (Leonora, Labinot, Lara, Simona, Evelina, Anis). Skupaj soustvarjamo in vodimo dejavnosti z in za otroke. Letos se nam je preko projekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno – umetnostno vzgojo) pridružila tudi umetnica Mojca Leben (pedagog v kulturi), ki nas je s pomočjo plesa izkušenjsko popeljala skozi pomen umetnosti v pedagoškem procesu. Projekt je bil skozi vsa leta na različne načine in projekte podprt s strani ZRSŠ.
     Preko pravljic, igre, gibanja, konkretnih učnih situacij, humorja, medvrstniškega učenja, umetniškega ustvarjanja na izredno različne načine, saj so tudi otroci med sabo zelo različni, krepimo znanje in odnos do slovenskega jezika in do drugih maternih jezikov otrok ter gojimo pozitiven odnos do knjige in branja. Nasmeh otroka nam je eno od vodil in pokazateljev uspeha, v katerem spremljamo otrokovo počutje, aktivno vključenost, napredovanje, čustveno socialni razvoj. Dobro počutje je predpogoj za uspešno učenje, igra kot metoda učenja pa „je izredno primerna za divergentno vedênje, raziskovanje in preizkušanje. Na ta način postaja igra osnovno gibalo psihičnega razvoja v zgodnjem otroštvu ter osnova za primarne oblike učenja«. (Horvat, 1989), torej do 10 leta starosti.
    Doslej smo izvedli 100 enournih srečanj z otroki in 100 ur priprav, evalvacij s šolarji. V štirih letih smo sprejeli 65 otrok iz vrtca Sežana, 9 osnovnošolcev (prostovoljcev). Občasno so vključeni tudi starši otrok in tako je bila letos z nami Natalia Popescu, ki je otroke učila uporabe fotoaparata, da so skozi ta medij prikazali odraslim, kako vidijo svoj vrtec.
   Dejavnost se je izkazala kot dobrodošla in uspešna za vse udeležence. Otroci hitreje napredujejo in se krepijo na svojih močnih področjih, šolarji pa poročajo, da je zanje dejavnost velikega pomena, saj tako kvalitetno preživljajo svoj prosti čas. »Jaz bi povedala da na krožek ne pridemo “pomagat” samo otrokom temveč tudi sebi, ker vsaj za tisto urico odmislimo vse ostalo, kar se dogaja okoli nas in se vsi skupaj zabavamo. Nastopimo tudi v vlogi nekega “vzornika” otrokom in to nam (vsaj meni) da nek občutek posebnosti da imamo neko vlogo v življenjih teh otrok ker te priložnosti ne dobi vsak. In da smo tudi več kot presrečni da pripomoremo da se vsak od otrok nauči nekaj česar prej ni znal. Lara«. S šolarji smo razmišljali, da bi se kot zanimiv projekt lahko izkazala medgeneracijska pomoč osnovnošolcev tretje triade pri pisanju domačih nalog otrokom prve triade v podaljšanem bivanju, saj so izredno sposobni in motivirani za delo. V takih dejavnostih vidijo smisel, krepijo svojo samopodobo in razvijejo neizmeren čut do otrok in sveta, ki jih obdaja.
   Projekt je bil v letošnjem šolskem letu predstavljen že na raznih strokovnih pedagoških posvetih, na pedagoški fakulteti v Ljubljani, preko fotografske razstave v Kosovelovem domu in v Kosovelovi knjižnici, za kar se obema kulturnima institucijama v Sežani iskreno zahvaljujemo. Prav tako gre zahvala staršem otrok, ki nas vedno podpirajo s pozitivnimi odzivi in sodelovanjem, ter ravnateljici Vrtca Sežana, Radici Slavković, ki vedno podpira dejavnosti, v katerih je dobrobit otroka na prvem mestu.


Anja Kristan