Od 1.12.2018, skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, se za letne pravice, med njimi je tudi subvencija vrtca, ki se iztečejo v mesecu decembru 2018 in kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljšanje pravice. To pomeni, da bodo Centri za socialno delo po uradni dolžnosti izdali odločbo za znižano plačilo vrtca. V kolikor pa se pravica uveljavlja na novo, je še vedno potrebno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca. Prav tako morajo upravičenci do letne pravice še vedno Centru za socialno delo sporočiti zakonske spremembe, če do le teh pride. Povezavo do obvestila ministrstva najdete tukaj.